O Nakladatelství

Vydáváme poezii i prózu. Milujeme literaturu a Twin Peaks.

Jsme mladé a progresivní nakladatelství z Ostravy zaměřené na tvorbu talentovaných a dosud nezavedených autorů a autorek. Naší snahou je, aby každá naše kniha byla nápaditá nejen po textové, ale i vizuální stránce.