On sale

FOTOPAST – VOJTĚCH BERÁNEK

199,00
  • FOTOPAST – VOJTĚCH BERÁNEK
  • FOTOPAST – VOJTĚCH BERÁNEK
  • FOTOPAST – VOJTĚCH BERÁNEK
  • FOTOPAST – VOJTĚCH BERÁNEK
  • FOTOPAST – VOJTĚCH BERÁNEK

Básnický debut Vojtěcha Beránka pracuje s lyrickými a často atemporálními výňatky z každodenních situací, kterými autor zachycuje skrytá a často netušená dramata všedních situací a dnů. Autorův básnický svět je syrový a tvrdý, viděný jakoby „zdola“ – z míst, kde se vyskytují lidé na okraji společnosti i jejího zájmu. Protagonisté autorových básní jsou často obyčejní lidé žijící na sídlištích, notnou část knihy však prostupují reflexivní pasáže lyrického subjektu, ve kterých se lidé buďto mihnou, nebo v něm zanechají bolestnou stopu. Básně mají rovněž blízko k filosofování bez jakéhokoli nihilistického manýrismu – najdeme v nich nepřímo vyřčené otázky týkající se života, smrti či smyslu životních hodnot.

VIZUÁLNÍ STRÁNKA

Sbírku svými polaroidovými fotkami doprovodil Dante Daniel Hartl. Dílo tohoto vizuálního umělce s postkonceptuálním přístupem k médiu se vyznačuje výtvarnými reflexemi založenými na širokém spektru motivů a nesporné odvaze překračovat konvence a hranice běžných zvyklostí.

O AUTOROVI

Vojtěch Beránek (nar. 1995) vystudoval bakalářské studium psychologie, ukončil 5. rok daseinsanalyticky orientovaného terapeutického výcviku, jehož fenomenologický pohled se promítá do jeho tvorby. Publikoval básně v revue Protimluv, dále ve sborníku současných mladých autorů Harakiri nebo se staršími autory ve sborníku U Terflerů. Během studií vystřídal několik zaměstnání, ve kterých se mohl střetávat s lidmi z různých společenských vrstev, roky byl zaměstnán jako noční strážný, na praxích pracoval s drogově závislými, nebo prodával luxusní sauny, rozmanitost sociálních sfér se potkává v jeho básních – v lidskosti, kterou považuje za univerzální jazyk. V současné době pracuje jako terapeut s lidmi s poruchou autistického spektra.